Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Załatwianie spraw

Adres elektronicznej skrzynki podawczej - link powyżej - WAŻNE : aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy komendy (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej mieszczącego
  się w pokoju nr 5, przy ul. Piekarskiej 13 na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3079
Wprowadzony przez: Marek Babula
Data opublikowania: 2008-06-10 08:45:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-06-10 09:53:48 Marek Babula
2008-06-10 09:53:09 Marek Babula
2008-06-10 09:52:31 Marek Babula
2008-06-10 09:50:36 Marek Babula
2008-06-10 09:49:35 Marek Babula
2008-06-10 09:48:57 Marek Babula
2008-06-10 09:48:08 Marek Babula
2008-06-10 09:46:24 Marek Babula
2008-06-10 09:42:08 Marek Babula
2008-06-10 09:07:19 Marek Babula Publikacja artykułu