Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Dowódca jednostki : mł.bryg. Wiesław RYMANOWSKI
tel. 17 227 17 88 wew. 43

Zastępca dowódcy jrg : st.  kpt. Adam HAPTAŚ
tel. 17 227 01 70 wew. 43

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2)        dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3)        wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

6)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

7)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

8)        realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

 

9)        prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

10)    udział w aktualizacji:

 

a)    stanu gotowości operacyjnej,

 

b)   procedur ratowniczych,

 

c)    dokumentacji operacyjnej;

 

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2392
Wprowadzony przez: Marek Babula
Data opublikowania: 2007-05-09 11:31:37
Obowiązuje od: 2007-02-15 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-04 10:45:21 Paweł Tomczyk
2016-07-11 07:53:08 Marek Babula
2014-05-05 10:43:57 Marek Babula
2014-03-03 08:58:58 Marek Babula
2011-06-02 09:00:04 Marek Babula
2011-02-11 10:49:39 Marek Babula
2010-04-07 08:29:07 Marek Babula
2009-08-31 10:41:09 Marek Babula
2009-08-31 10:30:43 Marek Babula
2008-06-10 08:22:27 Marek Babula
 
Pokaż starsze