Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Łączność z nami  :

Adres :

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej

ul. Piekarska 13

36-100 KOLBUSZOWA

TELEFONY :

1.   17 227 13 23
2.   17 227 00 73
3.   17 227 17 88

(fax Powiatowe Stanowisko Kierowania : wew. 42)

FAX :

- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów   - 17 227 11 63  
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych - 17 227 11 64  

- Stanowisko Kierowania  - 17 227 11 65                          


E-maill :
KP PSP Kolbuszowa - Sekretariat :
kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl

Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania :
skkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl

Strona www :

www.straz.kolbuszowa.pl