Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 Nazwa:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej, woj. podkarpackie

ADRES SIEDZIBY :

ul. PIEKARSKA 13
36-100 KOLBUSZOWA

NIP : 814-146-67-56

REGON : 690587380

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.Organizację Komendy Powiatowej określa Regulamin Organizacyjny KP PSP w Kolbuszowej zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie w dniu 18 grudnia 2006 roku.

Aktami prawnymi normującymi działalność KP PSP w Kolbuszowej są:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z późn.zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej(tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 96 poz. 667 z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej(Dz. U. Nr 143 poz. 1037).