Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 w Kolbuszowej, woj. podkarpackie


Na stronach naszego BIP-u publikujemy informacje dotyczące m.in. statusu prawnego Komendy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach. Na stronach prezentujemy również informacje o zatrudnionych w naszej jednostce - ich zakresie działania oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji  Publicznej - Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Nieco innych informacji o naszej codziennej działalności można uzyskać z odwiedzin na naszej stronie : www.straz.kolbuszowa.pl