Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Szukaj w tym dziale:

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej jest własnością Skarbu Państwa.

Komenda Powiatowa użytkuje nieruchomości położone na działce nr 2322 (strażnica, garaże, inne) o łącznej powierzchni użytkowej 1448 m2 , usytuowane na gruncie o powierzchni łącznej 7991 m2 .

Majątek trwały ruchomy użytkowany przez Komendę Powiatową ma wartość bilansową (netto) 2.717.747 zł i obejmuje głównie budynki, samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczne oraz inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.