Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Szukaj w tym dziale:

Główny Księgowy: mgr Anna SELWA
tel. 17 227 01 70 wew. 41

 

Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansów  należy w szczególności:

 

1)        sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

 

2)        prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

 

3)        prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 

a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji komendy powiatowej,

 

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

 

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

 

4)        analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

 

5)        prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

 

6)        nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej, prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.